Nejdůležitější informace o demo-účtu na Forexu a CFD

Mnoho brokerů na svých brokerských platformách pro nové a dosavadní klienty zpřístupňuje demo-účet. Jedná se o demonstrační verzi skutečného účtu, který se v nejlepším případě liší od obyčejného účtu tím, že klient na něm používá virtuální finanční prostředky.

Stává se však, že rozdíly mezi účty jsou mnohem větší. Prezentujeme nejdůležitější informace o tréninkových demo-účtech na trhu Forex a CFD.

Přednosti demo-účtu

Demo-účet, neboli demonstrační účet na brokerské platformě, to je způsob, jak se seznámit s praktickou stránkou investování na trzích Forex a CFD. Pokud školení a publikace zkušených traderů a knihy týkající se investování do měn vtvoření solidních, věcných základů pro budoucí investování, nic nezastoupí shromažďování vlastních zkušeností. Není však třeba při tom riskovat vlastní finanční prostředky, jelikož demo-účty dodávané většinou brokerů umožňují zahájení virtuálních investic. Nacházející se na nich peníze nejsou skutečné. I když provedeme nezdařenou transakci, neztrácíme nic ze svých úspor, ale učíme se, jak rozeznávat předpoklady dobrých a špatných investičních rozhodnutí.

Ověřte si: Demonstrační účet Forex & CFD v XTB!

V prostředí identickém se skutečnými investicemi, na běžném účtu klienta, prostřednictvím brokerské platformy, je možné se demo-účtu naučit správné investiční chování. Je to také příležitost k tomu, abyste se dobře seznámili s platformou a trhy Forex nebo CFD, na kterých možná v budoucnosti začneme pravidelně investovat.

Nejen pro nováčky

Začínající investoři nejsou jediní, kteří mohou používat demo-účet na brokerském účtu a mít z tohoto titulu prospěch. Mohou to udělat také zkušení tradeři. Proč? Protože již mají investiční znalosti a nepotřebuji se učit obsluhovat platformu, kterou vlastně každodenně používají. Nicméně demo-účet jim umožní otestovat nové investiční strategie, které by je za normálních podmínek mohly vystavit závažným ztrátám. Proč hned rozhazovačně používat úspory na testování strategii fungování na trhu Forex a CFD, pokud lze obdobné testy provádět s použitím virtuálních prostředků.

Kdy uzavřít demo-účet?

Neexistuje jedna odpověď na otázku, kdy je třeba ukončit testovací hru na demonstračním účtu. Osoba, která myslí vážně o vydělávání na trhu Forex a CFD, musí určitě v jednu chvíli udělat další krok a zahájit skutečné investice – z počátku na malé částky, s použitím bezpečnostních mechanismu, např. úrovně stop loss, aby mohli později investovat stále více. Každý investor se může rozhodnout uzavřít demo-účet v každé chvíli. Neznamená to, že je třeba zároveň otevřít skutečný účet. Může se stát, že Forex a CFD jsou trhy, které nejsou pro konkrétní osobu vhodné, a tato bude chtít skončit dobrodružství s nimi na etapě demonstračního účtu.

Nejdůležitější vlastnosti demo-účtu Forex

Předejdeme otázkám traderů – začátečníků a dalších osob, které se zajímají o trh Forex a CFD – demo-účet na brokerských platformách je zpravidla zdarma. Je nazývaný demo-účet, demonstrační nebo tréninkový účet, určený k výučbě investování. Prostředky zde shromážděné nejsou skutečné – tyto se zaplatí na zajišťující depozitum na skutečný účet, který se nazývá také účet live. Otevření demo-účtu je mnohem jednodušší a trvá kratší dobu, než otevření skutečného účtu, na který lze samostatně deponovat své finanční prostředky.

Hra na demo-účtu není reálná, také zisky ani ztráty nezvyšují ani nesnižují investorův kapitál. Můžete mít libovolný počet demo-účtů. Nejdůležitější vlastnosti těchto účtů je skutečnost, že fungují zcela stejně jako účty live a dávají stejné možností mj. kótování a výkresů. Demo-účet ukáže uživateli, jak funguje investiční platforma, naučí jak provádět základní operace a seznámí se specifikací finančních trhů Forex a CFD. Umožní testy investičních strategií a zobrazuje, jakým způsobem lze řídit kapitál a využívat finanční pákový efekt.